Hem > Brottsprevention > The Stanford Prison Experiment

The Stanford Prison Experiment

”Goda människor på onda platser”

Klassiskt experiment inom psykologin. Gammalt som gatan och jag förstår att du känner till studien. Men, fortfarande ett intressant experiment inom den angränsande vetenskapen psykologi – utförd i en skapad fängelsemiljö. Påverkar miljön ditt beteende eller tar din egen moral över inverkan från miljön? Lite förenklat. Har hört historier från dem som arbetat inom kriminalvården om hur less personalen är på sitt yrke och låter utagerandet ske mot dem intagna – förmodligen mänskligt i någon mening. Men, jag refererar alltså inte till någon studie när jag nu tillåter mig att tala generellt om kriminalvårdare.

Inleder med en tidigare studie om auktoriteter – Milgrams experiment med falska elchocker. Äldre än gatan.

Milgrams experiment

Milgram skulle alltså undersöka vår benägenhet att lyda order, något som av uppenbara orsaker blev intressant efter andra världskrigets slut. Innan experimentet satte igång trodde tillfrågade ”socialpsykologer” att omkring 1% av deltagarna i experimentet skulle fullfölja att ge elchocker till ett stadie av medvetslöshet eller möjlig död. Det visade sig bli 65%.

Stanford Prison Experiment

Tillbaka till fängelseexperimentet. En vakt förklarar hur han upplevde att experimentet hade som mål att beskriva fängelser som en inhuman plats och att han därför ville bidra med att skapa de resultaten. Men – experimentet visar ändå tydligt att ”makt korrumperar” är en klyscha som stämmer. Filmen ”Das Experiment” bygger alltså på denna studie som knappast skulle tillåtas av etiska skäl idag. En tysk rökarrulle, för övrigt. Nyligen utfördes även en variant av studien för ett danskt tv-program så den som förstår ”Svenska med gröt i halsen” kan se ”Ond, ondere, ondast” här. En dokusåpavariant med förnerings-TV på danskt manér. Vad kan egentligen gå fel?

Slutligen – Stanford Prison Experiment:

Rate this post
Följ Kriminologen via RSSRSS eller FacebookFacebook!
  1. Inga kommentarer än. Dina funderingar är välkomna!
  1. Inga trackbacks än.
Gilla Kriminologen?

facebookfinger