Hem > Podcast > Patrik & Börge podcast

Patrik & Börge podcast

Podcast-iconBörge Hellström är författare i duon Roslund & Hellström. Han är även tidigare kriminell och en av initiativtagarna till KRIS med erfarenhet av att arbeta på Paragraf 12-hem.

Patrik Pelosio har kriminellt förflutet och arbetar idag som föreläsare för ungdomar om brottslighet. Han har tidigare varit aktiv inom NFG och arbetar på ett Paragraf 12-hem.

Tillsammans är de en duo som fullkomligt kör över alla tidigare program om brottslighet. Med undantag från Veckans Brott som ligger under SVT:s budget vill jag hävda att det här är det bästa programmet i Sverige om brott idag – och förmodligen någonsin – och det i sitt enkla intervjuformat. Med deras kontaktnät lyckas de komma i kontakt med och intervjua personer som på ett eller annat vis har olika erfarenheter av brott eller arbetar verksamt inom rättsväsendet – inte minst Jerzy Sarnecki under det förra avsnittet. Inom detta forum finns utrymme för utförliga resonemang och när samtalet alltså upprätthålls av personer som faktiskt har förmåga av skapa innehåll som även engagerar lyssnaren blir det helt enkelt riktigt jäkla bra.

Avsnitten finns på iTunes och Patrikbörgepod.nu. I detta inlägg går jag igenom innehållet i avsnitten.

 

Avsnitten i turordning

#17 – Den tidigare polisen Michael Lundh

Michael Lundh arbetade som polis i 26 år och tillhörde en fruktad pikestyrka på Norrmalm. Han började dock ifrågasätta sitt eget beteende och arbetar nu som föreläsare om bland annat värdegrund. Avsnittet blir riktigt intressant när han kommer in på Palme-mordet som han arbetar med att skriva en bok om. Han förklarar att han tagit del av väldigt mycket material, intervjuat journalister och helt enkelt har en mycket god kunskap om fallet. Han har mycket svårt att tänka sig att Petterson är mördaren eftersom mordet framstår som ett proffsdåd och att inget vittne sett Christer Pettersson på plats. Efter att läst ”Mordgåtan Olof Palme” av Gunnar Wall är jag relativt säker på att någon helt enkelt inte med säkerhet kunnat peka ut Pettersson i närheten av mordplatsen – däremot att flera vittnen uttalat sig om att det mycket väl kunnat vara han. Jag vågar dock inte uttala mig med säkerhet. Sedan berättar han att GW Persson kan vara inne på rätt spår – men att han vet mer än GW. En parentes är alltså att GW är inne på Polisspåret och har bland annat skrivit ”Faller fritt som i en dröm” som visar en möjlig historia av vad som kunnat ligga bakom dådet. Det verkar fullt rimligt att Lundh har än mer insyn i Polisens arbete under tiden för Palmemordet och det är förstås en intressant bok att vänta på.

Börge förklarar att han körde taxi under tiden för mordet – och observerade mycket väl en person med walkie-talkie och den polisbuss det har talats om. Det finns alltså ett mycket stort antal observationer av personer med walkie-takies tiden just innan Palmemordet som förstås pekar på annat än en gärningsman som agerat ensam. Förste spaningsledaren Holmér valde dock att gå ut till allmänheten om att höra av sig om obervationer om detta och förklarade sedan något i stil med att ”om man hade bett allmänheten komma med iakttagelser om bandyklubbor så hade det naturligtvis flödat över av sådana iakttagelser också”. Mer om det finns att läsa i ”Mordgåtan Olof Palme”. Men Börges observation framstår naturligtvis som trovärdig och och är en ytterligare vittnesuppgift som pekar på övriga märkligheter i samband med mordet.

 

#16 – Professor Jerzy Sarnecki

Sarnecki talar bland annat om sin dyslexi och hur han skriver ”jävligt fort – och jävligt fel”. Tillfälligheter verkar lett fram till hans plats som känd kriminolog idag – han studerade sociologi och sökte en tjänst med att utreda ungdomsbrottslighet och så började karriären inom kriminologin. Han är starkt emot att varje knuff i skolan ska polisanmälas – galet och kontraproduktivt. Barnen inser bland annat att Polisen inte kan göra något åt det. Han förklarar att det finns tonvis med undersökningar om ungdomar som visar att det är behandlingen och inte straffet som hjälper mot brottslighet. Att skrämma från brottslighet leder inte till att brottsligheten minskar – en del straff snarare till att det ökar med ett ökat förakt för samhället. Det som hjälper mot brottslighet är bland annat väl anpassade familjeinsatser. Tidigare insatser ger bättre resultat. Professorn förnuftig som vanligt.

 

#15 – Våld

Sören Sanz arbetar på Södersjukhusets i Stockholm och leder sjukhusets antivåldsgrupp. Samtalet kommer in på skador av fysiskt våld och det blir naturligtvis ett mycket allvarligt samtal från någon som upplever detta i sitt dagliga arbete.

 

#14 – Samtal med Dani Evanoff

Dani Evanoff är entreprenör och vän sedan tidigare med Börge och Patrik. Med oddsen emot sig har har lyckats bli framgångsrik entreprenör. Avsnittet berör främst ”övriga samhällsfrågor” snarare än brottslighet som är även är en del av programmets upplägg.

 

#13 – Förintelseöverlevaren

Mycket gripande – detta är ett intressant avsnitt. De träffar Emerich Roth som vid en ålder av 90 år är en av de få förintelseöverlevare som är kvar i livet idag.

 

#12 – Civil olydnad

De talar med Martin Smedjeback som har dömts till fängelse för olika ickevåldsaktioner han deltagit i. Han försvarar det moraliskt riktiga i civil olydnad och berättar om olika brott han utfört. Ett engagerande och tänkvärt avsnitt.

 

#11 – Polisen som lämnade in brickan

Polisen Peter Karlsson övergick till att arbeta som utredare för advokatbyråer – och utreder sådant som inte kommit med under rättegången och kunnat leda till en resning. Med andra ord arbetar han numer för att hjälpa dem som anser sig blivit oskyldigt dömda och förklarar hur svårt det är att lyckas med en resningsansökan. Det kan alltså nämnas att det med all säkerhet finns oskyldiga personer som dömts i svenska domstolar – Joy Rahman och Tomas Qvick är med all sannolikhet två tidigare exempel. Att som tidigare polis arbeta som utredare åt advokatbyråer är ovanligt i Sverige.

 

#10 – Tillbakablick

Delvis en sammanfattning av tidigare program och de går igenom sådant de funderat över i efterhand.

 

#9 – Sexköp och prostitution

Patrik Cederlöf är nationell samordnare mot prostitution och människohandel. Han berättar att det i de länder där prostitution är lagligt även följer en mer omfattande trafficking.

I Sverige är vi alltså relativt unika med vår sexköplag trots att den gått till export till Norge och Island. Här skulle jag önska lite svårare frågor från Patrik och Börge för att problematisera detta.

 

 #8 – Nätvandrarna och ungas internetvanor

Beskrivning kommer.

 

#7 – En filosofs syn på brott och straff

Är det rätt med straff? Vad är straff? Är det försvarbart att ett samhälle fängslar folk överhuvudtaget? Rättsfilosofin innehåller svar som lite allför ofta försvinner i den mer pragmatiskt inriktade politiken och juridiken. William Bülow besöker studion och doktorerar i filosofi med inriktning brott och straff. Intressant, förstås.

 

#6 – Sexuella övergrepp

Psykoterapeuten Börje Svensson har arbetat både med förövare och offer för sexuella övergrepp och berättar i studion även om upplevelser både för förövare och offer. Mycket gripande förstås.

 

#5 – Rasism

Kulturjournalisten Kurdo Baksi besöker studion och har en mycket stor kunskap om rasism. Helt klart mycket jag inte reflekterat över. Trevligt med ett samtal där de vågar problematisera utan överdriven rädsla för att hamna på tunn is – ett givande samtal i studion.

 

#4 – Kokainmålet

Kriminaljournalisten och chefredaktören på Magasinet Paragraf besöker och talar om det stora kokainmålet. Dick mycket bra som alltid – inte så mycket mer att tillägga.

 

#3 – Missbruk

Besök av två poliser som talar om missbruk. Intressant att höra poliser uttala sig om detta även om det nog ofta finns andra i rättskedjan med större kunskap om missbruk generellt.

 

#2 – Våld mot kvinnor

Mycket gripande historia av en anonym kvinna i studion som blivit utsatt för våld i hemmet och därför lever under skyddad identitet. Vidrig livssituation och det är alltså inget lättsamt avsnitt.

 

#1 – Straff eller vård

Första avsnittet med en introduktion till Patrik och Börge. Hur fungerar ”vården” inom kriminalvården?

 

Avsnitten finns på iTunes och Patrikbörgepod.nu

5/5 - (1 vote)
Följ Kriminologen via RSSRSS eller FacebookFacebook!
Kategorier:Podcast Taggar:
  1. Inga kommentarer än. Dina funderingar är välkomna!
  1. Inga trackbacks än.
Gilla Kriminologen?

facebookfinger