Kriminologi - utvalda artiklar

 • Patrik och Börge podcast

Yttrandefrihetsgrundlagen

   Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Lagen innebär bland annat att:
   Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.

   Kategorier:Juridik Taggar:

   Panoptikon, intressant fängelse!

   Panoptikon är en typ av fängelse med ett övervakningstorn där övervakaren ser in i cellerna.

   Panoptikon (av grekiska pan ”all” och optikos ”som hör till synen”) är en typ av fängelsebyggnad designad av den brittiska filosofen Jeremy Bentham i slutet av 1700-talet. Designen består av en rund byggnad som är indelad i tårtbitsliknande celler. Mitt i byggnaden står ett torn där en övervakare kan observera alla fångar utan att de kan avgöra om de blir övervakade eller inte. Detta skapar därför enligt Bentham en ”känsla av ett osynligt allvetande”.

    Bilden tagen inuti en av fängelsebyggnaderna i Presidio Modelo, Cuba

    Mer info här

   Kategorier:Kriminalvård Taggar:

   Leif GW festat upp 20 miljoner?

   Leif GW Persson har en gång sagt att han har tjänat 100 miljoner på aktier, men förlorat 80 och festat upp 20.

   Det är 20 miljoner paket torrjäst. Jävlar vad han hade kunnat baka för de pengarna.

   Källa: Wikipedia om Leif GW. ”Best possible information”.

   Kategorier:Nöje Taggar:

   Ungdomsrabatt

   Under 21 år lindrigare straff. Dessutom ger ett flertal gärningar tillsammans ett paketpris. Business.

   Kategorier:Juridik Taggar:

   FN:s barnkonvention

   Somalia har tillsammans med USA länge stått som de enda två länderna i världen som inte ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter.

   Nu har Somalia skrivit under barnkonventionen. Inte USA.

   Mer finns att läsa på Unicefs hemsida här.

   Wiki: Ratifikation är ett beslut av en lagstiftande församling att godkänna ett avtal eller ett fördrag.

   Kategorier:Juridik Taggar:

   M-nämnden Vellinge kommun

   Ansvaret för kommunens kulturpolitik åvilar M-nämndens 12 ledamöter, där ”M” står för ”mjuka frågor”.

   Mjuka frågorna handlar om bland annat om skola, barnomsorg och kultur.

   Kategorier:Juridik Taggar:

   Kommunens övergripande ansvar

   Kommunen ska undvika cykelställsbeslut.

   Viktig distinktion mellan förtroendevalda och tjänstemän.

   Kategorier:Juridik Taggar:

   Flickan som lekte med elden

   Flickan som lekte med elden

   En kriminolog blir skjuten i filmen.

   Paulo Roberto spelar sig själv. Fascinerande såklart hur han spelar så dåligt med en karaktär han gestaltat under 41 år.

   Paulo som gått från proffsboxare till skådespelare, författare och egenföretagare förtjänar egentligen såklart ett eget inlägg på bloggen. Det kommer senare.

   Sevärd!

   Kategorier:Nöje Taggar:
   Gilla Kriminologen?

   facebookfinger