Hem > Kriminologi > Färre fångar – positivt eller negativt?

Färre fångar – positivt eller negativt?

Fyra fängelser stängda 2013

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg skriver i DN om den låga beläggningen vid anstalter som medfört att fyra fängelser stängt under året. Ska det tolkas som att brottsligheten minskat? Eller är detta en konsekvens av att brottslingar inte utdelas rimliga straff?


Jag ska reda ut min egen åsikt om detta. Först en beskrivning av vad debattartikeln innehåller.

Artikeln finns att läsa i sin helhet här.

 

En procent bakom den största andelen våldsbrott

 En ny studie från Kriminalvården visar att 1 procent av alla vuxna står för 63 procent av alla våldsbrottsdomar i Sverige.

Har detta att göra med att det är enklare att gripa dem som redan befinner sig i brottsregistret? Har inte tagit del av undersökningen men siffran verkar bekräftas av Wallinius avhandling vid Lunds Universitet som uppmärksammas på SvD här.

Bloggen Ekvalist kommenterar med att det är dags att sluta skuldbelägga invandrare och män kollektivt här.

 

Vad ligger bakom den minskade beläggningen?

Det stämmer bra att det i dag sitter färre människor i svenska fängelser dömda för narkotikabrott än för bara några år sedan. Jämför vi oktober månad 2011 med samma månad 2012 handlar det om cirka 200 färre personer. När vi kontrollerar igen i maj 2013 så har den nedgången ytterligare bekräftats.

Detta är förstås goda nyheter då vansinniga summor spenderas på att inskränka individens självbestämmanderätt och ineffektivt hjälpa dem som hamnat i missbruk med straffåtgärder. Sverige har fortfarande bland Europas stängaste narkotikalagstiftning samtidigt som dödligheten av droganvändning är skrämmande hög. I jämförelse med Portugal som legaliserat nyttjande för eget bruk är dödligheten bland missbrukare en sjättedel jämfört med Sverige. CAN skriver att ”Relaterat till befolkningsstorleken återfinns  flera av länderna med en dödlighet över genomsnittet i norra Europa,  däribland Sverige, medan många av länderna under genomsnittet återfinns i  södra Europa.” och annan matnyttig information om narkotika finns här. Det ligger möjligtvis utanför ämnet om kriminalvårdens beläggningssituation och kommer därför att skriva ett mer utförligt inlägg om detta senare.

 

Har brottsligheten minskat?

Det enda som just nu går att säga med säkerhet är att någonting har hänt och att det finns en eller förmodligen flera samverkande förklaringar. Det finns däremot ingenting som nu talar för att det handlar om ett systemskifte och ett varaktigt lägre antal dömda till kriminalvårdspåföljd.

Visar kriminalvårdens beläggningssituation den faktiska brottsligheten? Sannolikt inte så väl men Brå presenterar utveckligen på detta sätt:

Brå mäter brottsutvecklingen med sin nationella trygghetsundersökning och genom kriminalstatistiken med exempelvis det årsvisa antalet anmälda brott. Källorna för att visa brottsligheten ger lite olika resultat. Det enda brottet som ökar enligt alla källor är bedrägeribrotten som ökat omkring en tredjedel de senaste fem åren. De brottstyper som minskar är alltså betydligt fler. Presenteras i lättsam form här. Den som vill gräva sig förlorad i statistik kan ta del av Brå:s rapport här. Sannolikt har brottsligheten under samma period alltså minskat och den minskade beläggningen inom kriminalvården har påverkats av detta.

 

Fortsatt utveckling mot färre interner?

En allmän utveckling mot mildare straff kommer dock på sikt att innebära att antalet dömda minskar, det vill säga att antalet utdömda fängelseår blir mindre och att det vid varje givet tillfälle kommer att finnas färre dömda i Kriminalvården.

Kritiken mot det minskade antalet interner har handlat om brister i rättskedjan men sannolikt beror detta på en utveckling mot mildare straff och sänkt brottsfrekvens – vad som plötsligt skulle ändrats i övrigt vore svårt att uttolka. I helhet kan det alltså betraktas som positivt att vi har färre interner inom kriminalvården idag. Men en fortsatt utveckling mot mildare straff är förmodligen inte så rimlig prognos. Även om bedömningen i domstolar kan gå i den riktningen verkar de flesta riksdagspariterna med Sverigedemokraterna i spetsen vilja hetsa till en hårdare bestraffning. Vänsterpartiet har en mer restriktiv hållning och jag behöver erkänna att jag sympatiserar med dem på detta område. Att beläggningen på anstalterna minskat kommer förmodligen inte att nämnas som positivt i helhet.

Ricard Nilsson skriver insiktsfullt om detta på Magasinet Paragraf här.

 

 Länkar

 

Ekvalist om att 1 procent av alla vuxna står för 63 procent av alla våldsbrottsdomar i Sverige.

http://ekvalist.blogspot.se/2013/11/en-procent-av-befolkningen-bakom-mesta.html

 

R. Nilsson för Magasinet Paragraf om hårdare straff

http://www.magasinetparagraf.se/kronikor/hardare-straff-for-sakens-egen-skull

 

Brottspreventiva åtgärder

Generaldirektörens avslutande ord förtjänar samma exponering i detta inlägg.

Stigmatiseringen av dömda människor är kanske den enskilt största utmaningen för allt långsiktigt återfallsförebyggande arbete som vi bedriver. De allt mer oblyga kraven på utdrag ur brottsregistret för att erbjuda ett arbete eller en bostad är bara ett av många sorgliga exempel på en utveckling som nu går i helt fel riktning. Ta gärna kraftfullt avstånd från kriminalitet och brottsliga handlingar i alla dess former. Men låt inte det lägga hinder i vägen för dömda medmänniskors möjligheter till en ny chans efter avtjänat straff. Nästan alla kommer en dag tillbaka ut i samhället. Tanken är att Kriminalvården ska förbereda dem för återinträdet i hela det samhällskontrakt de tidigare misslyckats med att respektera. Inte bara delar av det.

Rate this post
Följ Kriminologen via RSSRSS eller FacebookFacebook!
 1. Bert
  december 15th, 2013 i 21:52 | #1

  Allt är ju så lätt genomskåda, man minskar statsbidragen till statsägda fängelser.
  Istället försöker man dupera folket att fler måste fängslas.

  Därmed kan privata fängelser starta
  Läs: http://www.fria.nu/artikel/94137

  Arbetskraft för företag fås gratis o.s.v
  Fängelserna kan även av en del av Vinsten kräva att fler ska haffas.

  Så akta er genom att göra som man gör så lurar man folket ddit man från högern vill privatiserigen ska ske.

 1. Inga trackbacks än.
Gilla Kriminologen?

facebookfinger