Senaste inlägg

Inlägg taggade ‘Malmö Högskola’

Polisen och Malmö Högskola i nytt samarbete

19 september, 2016 Inga kommentarer

Utvärderingsprojekt till studenter

Samarbete kriminologi och polisen
Jag brukar delvis skämtsamt hävda att kriminologi är en ”teoretiskt tillämpad disciplin”. Ett egentligen ganska kasst skämt som däremot stämmer mer än vad som är önskvärt. Jag har för egen del upplevt att det först var under mina masterstudier som jag fick en bra bild av vad som faktiskt skapar brottslighet – bland annat tack vare integrerade teorier som SAT som försöker skapa en helhetsbild av detta. Utan tvekan en knepig uppgift för kriminologin att ”bena ut” de olika riskfaktorer och prediktorer som finns för brottslighet och sedan söka kausalitet utefter de korrelationer som finns.

Det har helt enkelt varit mycket svårt att förstå hur dessa kunskaper om vad som föranleder till brottslighet ska användas i praktiken. Efter att jag undersökt vad kriminologer arbetar med är det tydligt att till arbeten inom handläggning och utredning är det framförallt förmågan att faktiskt klara av en examen som är till hjälp. Alltså systematiken kring deadlines, arbete i projektform och förstås förmågan att ta in information. Det är inte lika tydligt hur mycket kunskaperna från studierna kommer till nytta.

Men – detta samarbete är naturligtvis ett sätt både för studenter att arbeta med något av praktisk nytta och samtidigt ett sätt för Polisen att inhämta utvärderingar om exempelvis framgångsrika arbetsmetoder. En gemensam vinst alltså och det var nog länge sedan jag upplevde en sådan positiv nyhet för den akademiska kriminologin i Sverige.

Utvärderingar och skapa kunskapsunderlag

Kriminologen Mellgren kommenterar samarbetet på ett rimligare sätt än förväntat:

– Att arbeta praktiskt med de där frågorna är den bästa praktik studenterna kan få. De får väsentlig kunskap om polisarbetet redan under studietiden, vilket är en viktig förberedelse inför yrkeslivet, säger Carolin Mellgren, studierektor vid Institutionen för kriminologi.

Riktigt kul att höra. Kanske kriminologin faktiskt kan komma till nytta som en praktiskt tillämpad disciplin?

Klickbar länk från Polisen.se har utgått.

Kategorier:Kriminologi, Studier Taggar:
Gilla Kriminologen?

facebookfinger

#8217;