Senaste inlägg

Inlägg taggade ‘Genetik och brott’

Gener och brottslighet

29 oktober, 2014 Inga kommentarer

Samspelet arv och miljö

Gener och brott
Är gener relaterat till brottslighet? Ja, sanningen är att det skulle vara mycket radikalt att hävda annat än att de individuella faktorerna handlar om ett samspel mellan arv och miljö, som påverkar benägenheten för brottslighet. Något som bekräftats med tvillingstudier under olika uppväxtförhållanden. Detta tillhör de icke observerbara familiära faktorerna, eller mer korrekt de ”unobserved familial factors” som visat korrelation med brottslighet.

Dagens Juridik skriver idag om att två gener identifierats som kan kopplas till ökad benägenhet för brottslighet här. Det jag upplever intressant med artikeln i övrigt är att det förstås inte går att använda den här typen av genanalys i något brottspreventivt syfte – brottspreventiva insatser riktar sig förstås lämpligtvis mot faktorer inom den sociala och fysiska miljön och inte individens genuppsättning.

Bloggen Kriminiologiska funderingar har ett tänkvärt inlägg om ”Genetik och Brott” här.

Ett ämne som kan debatteras?

Även om det i någon mening är givet så kan det vara nödvändigt att tillägga att denna forskning alltså inte handlar om etniska grupper. Forskning om gener och brott upplever jag som mer kontroversiellt än det behöver vara. Kriminologin är mogen för att hantera medfödda skillnader i genetik på ett rimligt sätt.

Att tillhöra gruppen ”män”, är det uteslutande en social konstruktion eller finns genetik inblandat för den ökade benägenheten till brottslighet? Har du någon åsikt om gener och brottslighet? Lämna en kommentar.

Kategorier:Kriminologi Taggar:
Gilla Kriminologen?

facebookfinger

#8217;