Hem > Brottsprevention > Ekvalist resonerar om nya NTU

Ekvalist resonerar om nya NTU

Nationella trygghetsundersökningen 2013

Brå:s senaste trygghetsundersökning visar att rädslan för brottslighet i samhället har minskat. Den så kallade ”rädsloparadoxen” blir synlig även i denna undersökning där de grupper som minst sannolikt blir utsatta för brottslighet är de som samtidigt upplever störst rädsla för detsamma. Något som av olika orsaker förmodligen inte är så orimligt eftersom konsekvenserna kan bli allvarligare för vissa samhällsgrupper. Undersökningen visar ändå positiva nyheter. År 2006 kände sig 21% otrygga för att gå ut sent på kvällen inom området de bor. 2013 visar samma siffra 15%.

 

Bloggen Ekvalist resonerar om detta:

Det här ser jag som positivt. Bland annat minskar det grogrunden för vissa politiska extremgrupper. Grupper som gärna vill utmåla exempelvis alla män, eller alla invandrare från vissa delar av världen, som potentiella brottslingar.

En lös misstanke som jag har är att den som oftare läser kvällstidningar och oftare ser på TV känner sig mer otrygg. Därför att kvällstidningar och TV särskilt ofta och dramatiskt rapporterar och gestaltar olika brott. Inte minst beskriver de brott mot kvinnor, som enligt NTU är mer oroliga för brottslighet än män.

Kan bara hålla med om att resultatet är en god nyhet. Fler övervakare ute i samhället har förstås en brottspreventiv verkan och upplevt trygghet kan vara ett viktigt mål i sig inom brottsförebyggande arbete. Den eländesrapportering medierna kablar ut blir sannolikt en otrygghetsfaktor och i synnerhet bland den äldre publiken. Jag kan bara efterlysa om mer forskning av sambandet på samma sätt som Ekvalist.

Ekvalist resonerar om sambandet här.

Mer finns att läsa från Brå:s artikel här.

Rate this post
Följ Kriminologen via RSSRSS eller FacebookFacebook!
Kategorier:Brottsprevention Taggar:
  1. Inga kommentarer än. Dina funderingar är välkomna!
  1. Inga trackbacks än.
Gilla Kriminologen?

facebookfinger