Hem > Juridik > Dagens funderare

Dagens funderare

En kraftigt berusad person säljer sin stålklocka som en guldklocka, då han fått för sig att klockan är gjord av guld. Han inser med andra ord inte att han vilseleder köparen. Skall han dömas för bedrägeri eller inte?

Svar:

I brottsbalken finns en särskild regel (BrB 1:2 st. 2) som säger att om någon begått en gärning under frivillig berusning ”må därav icke föranledas att gärningen ej anses som brott”. Regeln innebär en möjlighet att efterge det vanliga kravet på uppsåt i förhållande till de objektiva brottsrekvisiten. Man fingerar alltså uppsåt för den berusade. Säljaren av klockan skulle därför kunna dömas för bedrägeri. Det är dock oklart hur hög berusningsgraden måste vara för att regeln skall vara tillämlig.

Hämtat från S. Wennerg ”Introduktion till Straffrätten” sid. 37

Rate this post
Följ Kriminologen via RSSRSS eller FacebookFacebook!
Kategorier:Juridik Taggar:
  1. Inga kommentarer än. Dina funderingar är välkomna!
  1. Inga trackbacks än.
Gilla Kriminologen?

facebookfinger