Kriminologi - utvalda artiklar

 • Patrik och Börge podcast
  Patrik och Börge podcast - Sveriges bästa program om brottslighet?

Folkrättsbrott

Vid folkrättsbrott är yttersta sanktionen förstås krig. USA råkar tolka det extensivt bara…

Kategorier:Nöje Taggar:

EU juridisk person

Europeiska Unionen räknas som juridisk person.

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev Europeiska unionen en juridisk person och övertog de befogenheter som Europeiska gemenskapen tidigare hade.

Källa

Kategorier:Nöje Taggar:

BT Kemi och negativ rättskraft

Att gynnande beslut inom förvaltningsrätt har negativ rättskräft innebär ungefär ”ej bakåt i tiden”. Den som fått beslut om vårdnad om barn kan inte få beslutet ändrat. Det kan alltså huvudsakligen anses vara bra.

Ett undantag var exempelvis när BT Kemi behövde göra sig av med olika kemikalier och helt sonika grävde ner en bisarrt stor mängd avfall i marken. Vid det läget var det rätt att återta bygglov pga hälsofara.

  I oktober 1971 började företaget under ledning av platschefen Ragnar Nilsson gräva ned hundratals 200-litersfat med filtermassor som innehöll fenoxisyror på fabriksområdet. Det dröjde inte länge efter att fabriken hade startat förrän grannar började klaga på lukten. :klapp:

  När ormbunksplantor helt plötsligt började vissna slog trädgårdsmästaren Carl Johan Ahl larm.

  Källa

  Kategorier:Juridik Taggar:

  Sjöpung

  Genmodifierad fisk innebär en stor miljörisk eftersom de lätt kan sprida sig över stora områden och föröka sig. Men Fiskeriverket lämnade 2006 tillstånd för innesluten försöksverksamhet med sjöpung.

  Google visar bland annat detta för sjöpung:

  Källa: Riksrevisionens granskning av det statliga arbetet med GMO :fisk:

  Utsättningar av genetiskt modifierad fisk innebär en speciell riskkategori i
  och med att fisk har en stor reproduktionspotential och lätt kan sprida sig
  över stora geografiska områden. Hittills har det inte gjorts någon utsättning
  av genetiskt modifierade vattenlevande organismer i Sverige. Men i september
  2006 lämnade verket tillstånd till innesluten försöksverksamhet med
  sjöpung.

  Kategorier:Juridik Taggar:

  Miljörätt

  95% av skadan som utförs på miljön är tillåten.

  Mycket i vardagslivet tillhör miljöfarlig verksamhet, exempelvis hög musik. Miljödomstolen har bland annat funnit att en flaggstång där linan smattrade tillhörde miljöfarlig verksamhet.

  Miljörätt kan handla om brott mot en gran. Hur vet man att den lider?

  Många godtyckliga bedömningar förstås.

  Annorlunda område inom juridiken är mitt intryck hittills.

  Kategorier:Juridik Taggar:

  Ny bok beställd

  Jan Guillou, Pär Lorentzon, Leif GW Persson. Stora machoboken.

  Recension kommer senare.

  Kategorier:Litteratur Taggar:

  Jerzy Sarneckis debattinlägg SvD

  ”Hårdare tag ger inte färre brott”. Mycket intressant debattinlägg av Sarnecki på SvD.

   ”Forskning visar att bestraffning inte är en effektiv metod mot brott bland unga. Ändå bygger regeringspartierna sin kriminalpolitik på hårdare tag. Det är dags att kriminalpolitiken kunskapsbaseras, skriver Jerzy Sarnecki och Björn Fries.”

   Han skriver även senare:

   ”Dessutom är de kriminalpolitiska ”reformerna” som nu genomförs dyra. En plats i fängelse kostar cirka en miljon kronor per år. Genom att döma människor, ibland unga människor, till fängelse ökar man samhällets kostnader avsevärt utan att det påverkar brottsnivån i samhället. Dessa pengar skulle istället kunna användas till förebyggande åtgärder.”

   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hardare-tag-ger-inte-farre-brott_4383555.svd

   Kategorier:Brottsprevention Taggar:

   Seriös

   Man ska vara seriös.

   Man ska vara seriös

   Kategorier:Off-Topic Taggar: