Senaste inlägg

Juridik

BT Kemi och negativ rättskraft

Att gynnande beslut inom förvaltningsrätt har negativ rättskräft innebär ungefär ”ej bakåt i tiden”. Den som fått beslut om vårdnad om barn kan inte få beslutet ändrat. Det kan alltså huvudsakligen anses vara bra.

Ett undantag var exempelvis när BT Kemi behövde göra sig av med olika kemikalier och helt sonika grävde ner en bisarrt stor mängd avfall i marken. Vid det läget var det rätt att återta bygglov pga hälsofara.

  I oktober 1971 började företaget under ledning av platschefen Ragnar Nilsson gräva ned hundratals 200-litersfat med filtermassor som innehöll fenoxisyror på fabriksområdet. Det dröjde inte länge efter att fabriken hade startat förrän grannar började klaga på lukten. :klapp:

  När ormbunksplantor helt plötsligt började vissna slog trädgårdsmästaren Carl Johan Ahl larm.

  Källa

  Kategorier:Juridik Taggar:

  Sjöpung

  Genmodifierad fisk innebär en stor miljörisk eftersom de lätt kan sprida sig över stora områden och föröka sig. Men Fiskeriverket lämnade 2006 tillstånd för innesluten försöksverksamhet med sjöpung.

  Google visar bland annat detta för sjöpung:

  Källa: Riksrevisionens granskning av det statliga arbetet med GMO :fisk:

  Utsättningar av genetiskt modifierad fisk innebär en speciell riskkategori i
  och med att fisk har en stor reproduktionspotential och lätt kan sprida sig
  över stora geografiska områden. Hittills har det inte gjorts någon utsättning
  av genetiskt modifierade vattenlevande organismer i Sverige. Men i september
  2006 lämnade verket tillstånd till innesluten försöksverksamhet med
  sjöpung.

  Kategorier:Juridik Taggar:

  Miljörätt

  95% av skadan som utförs på miljön är tillåten.

  Mycket i vardagslivet tillhör miljöfarlig verksamhet, exempelvis hög musik. Miljödomstolen har bland annat funnit att en flaggstång där linan smattrade tillhörde miljöfarlig verksamhet.

  Miljörätt kan handla om brott mot en gran. Hur vet man att den lider?

  Många godtyckliga bedömningar förstås.

  Annorlunda område inom juridiken är mitt intryck hittills.

  Kategorier:Juridik Taggar:

  Förmildrande dom pga rattfylla 1928

  Rattfylla förmildrande dom 1928

  1928 inträffade en materiellt svår bilolycka på riksvägen mellan Örkelljunga och Åsljunga. Det var en Örkelljungabo som körde på en köpman från Skånes Fagerhult. Vid den efterföljande rättegången i Klippan sades det att Örkelljungabon som var orsak till olyckan fick en förmildrande dom därför han hade druckit brännvin och därför hade svårt med att styra.

  Kategorier:Juridik Taggar:

  Dagens funderare

  En kraftigt berusad person säljer sin stålklocka som en guldklocka, då han fått för sig att klockan är gjord av guld. Han inser med andra ord inte att han vilseleder köparen. Skall han dömas för bedrägeri eller inte?

  Svar:

  I brottsbalken finns en särskild regel (BrB 1:2 st. 2) som säger att om någon begått en gärning under frivillig berusning ”må därav icke föranledas att gärningen ej anses som brott”. Regeln innebär en möjlighet att efterge det vanliga kravet på uppsåt i förhållande till de objektiva brottsrekvisiten. Man fingerar alltså uppsåt för den berusade. Säljaren av klockan skulle därför kunna dömas för bedrägeri. Det är dock oklart hur hög berusningsgraden måste vara för att regeln skall vara tillämlig.

  Hämtat från S. Wennerg ”Introduktion till Straffrätten” sid. 37

  Kategorier:Juridik Taggar:

  Yttrandefrihetsgrundlagen

    Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Lagen innebär bland annat att:
    Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.

    Kategorier:Juridik Taggar:

    Ungdomsrabatt

    Under 21 år lindrigare straff. Dessutom ger ett flertal gärningar tillsammans ett paketpris. Business.

    Kategorier:Juridik Taggar:

    FN:s barnkonvention

    Somalia har tillsammans med USA länge stått som de enda två länderna i världen som inte ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter.

    Nu har Somalia skrivit under barnkonventionen. Inte USA.

    Mer finns att läsa på Unicefs hemsida här.

    Wiki: Ratifikation är ett beslut av en lagstiftande församling att godkänna ett avtal eller ett fördrag.

    Kategorier:Juridik Taggar: