Senaste inlägg

Författararkiv

”Raggningsexperten” till Sverige

* Uppdatering DN: Avskydd dejtingexpert ställer in sverigebesök

Den förste som nekats visum på grund av sexism?

DN har de senaste två dagarna berättat om Julien Blanc som fick sitt visum indraget i Australien och sedan nekats visum i Storbritannien av inrikesministeriet på grunder av sexism och den uppståndelse som uppstått kring hans metoder i sina ”raggningskurser”. Storbritanniens brottsförebyggande minister Lynne Featherstone kommenterade ärendet med att ”om han skulle fått framträda här är jag säker på att antalet fall av sexuella trakasserier och hot skulle öka”. Nu är han på väg till Sverige.

Julien blanc försvarar sig på CNN och ber om ursäkt

Postat olämpligt innehåll på sociala medier

Upplever att han ger ett förvånansvärt sansat intryck efter att möjligtvis vara världens mest hatade person för tillfället. Han säger att bilderna är tagna ur sitt sammanhang och att det diagram han lagt upp på Twitter är så långt motsatt ifrån det han lär ut att han tänkte att det skulle uppfattas som roligt. Diagrammet är alltså en ”Abuse hotline women’s protection palette” som visar olika tecken att vara uppmärksam på och vara försiktig med i förhållanden.

Nu kommer han alltså till Sverige och en namninsamling finns på plats för att neka honom inresetillstånd.

En rimlig uppståndelse?

Problemet med Juliens metoder som jag ser det är att de är uppenbart utformade till någon annans ”förlust” om artiklarna ger en rättvisande bild av detta. Det handlar alltså inte om samma moraliserande över andras gemensamma utbyte som exempelvis präglade lagstiftningen mot homosexualitet till 60-talet och är ett ganska genomgående fenomen i många andra sammanhang. Det skulle kunna vara rimligt att tänka sig att en ”datingcoach” lätt hamnar i skottgluggen för protester hos den grupp som upplever sig veta att andras gemensamma vinst är förkastlig. Men – det framstår som genuint osympatiska metoder. Som inte är värdeskapande för andra personer – tvärtom. Om rubrikerna är kraftigt överdrivna som han hävdar är jag dock beredd att ändra åsikt om detta.

DN.se – Bannlyst raggningskurs på väg till Sverige

DN.se – Storbritannien stoppar raggningsexpert

NY Times – After Outcry, Britain Bars ‘Pickup Artist’ From Entering

Kategorier:Juridik Taggar:

Rikspolischefens horribla musiksmak

Dan Eliasson tidigare medlem i ”Bad Boo Band”

Jag känner inte att jag behöver vara musikrecensent för att kunna konstatera att det handlar om hårresande kass ”musik”. Den nya riskpolischefen har erfarenhet av sådant som borde vara brott mot anständighet och god smak. Kan knappast kan anses meriterande men välbekante Sundevall på Paragraf kommenterar det ändå på detta sätt:

Dan Eliasson var i yngre år medlem i punkbandet Bad Boo Band som fick spela in en singel med låten Knulla i Bangkok. Den handlar om svenska män som åker till Thailand och köper sex. Kul med en Rikspolischef som en gång i tiden varit ung och vild. Kanske kan han därmed förstå att även andra unga killar och tjejer kan vara lite vilda och yviga ibland – utan att de därför ska behöva bli inlåsta någonstans.

Kommenterar låten i Sveriges Radio

Tänk den här gamla låten som jag och några kompisar gjorde 1979. Den har aldrig varit så känd som den blivit nu sedan jag blev generaldirektör på Försäkringskassan. Mina gamla vänner säger att ”vi kanske skulle ge oss ut på en tour nu”.

Det övergår till att han hävdar att låten ”markerar värden” men det måste rimligtvis inte förmedlas med tortyroljud. Fruktansvärt dålig musik. Om det påverkar hans arbete som Rikspolischef får tiden utvisa. Sannolikt inte, dock.

SR.se – Dan Eliasson om låten Knulla i Bangkok
Magasinet Paragraf – Sjaskig poliskultur och ny rikspolischef

Kategorier:Nöje Taggar:

Myter om brott

Tryggare Sverige listar myter

Myter brottslighet - Tryggare Sverige

Myter om brott & (o)trygghet i Sverige

Tryggare Sverige listar tretton myter som blir en översikt av sådant som är intressant för kriminalpolitik och kriminologi – och en snabbutbildning av det som kan förväntas i kunskaper av en kriminolog på arbetsmarknaden. Finns på Newsdesk här och bifogad till höger. Jag rekommenderar att läsa hela artikeln trots att jag sammanfattar myterna och kommenterar dem kortfattat.

Kriminolog.se har även skrivit ett mycket bra inlägg om detta. Lyfter på hatten och tackar för bra läsning.

Brottsligheten är konstant och är svår att göra något åt

Tryggare Sverige nämner exemplet New York som alltså lyckats få ner brottsstatistiken runt 80 procent de senaste 20 åren som bland annat uppmärksammats på Svenska Dagbladet och som jag tidigare kommenterat här. Det jag dock missat i min egen analys och som även inte nämns av Tryggare Sverige är den motsatta tendensen i New York jämfört med statistikjakten i Sverige. Här är det snarare en jakt av pinnar i registret för att visa att Polisen utför ett bra arbete, medan målet är i New York är att minska brottsligheten med krav på nedgångar i statistiken. Det praktiska polisarbetet präglas högst sannolikt av detta och minskningen med 80 procent går nog inte att tolka fullständigt som den reella brottsnivån.

Den bästa brottsförebyggande åtgärden är att sätta de som begår brott bakom lås och bom

Klassiker. Finns mycket att säga om detta men nöjer mig med att citera en del av texten:

Den underliggande tanken är att den kriminelle genom inkapacitering (oskadliggörande) i vart fall under tiden för straffets avtjänande inte kan begå några brott utanför fängelset. Utifrån ett teoretiskt perspektiv kan detta tyckas riktigt, inte minst eftersom vi sedan länge vet att det är en liten grupp individer som begår en oproportionerligt stor andel av alla brott i samhället. Det finns därför en tilltalande enkelhet i resonemanget att frihetsberöva de mest brottsaktiva för att på så sätt påverka brottsnivån i samhället. Problemet är dock att det saknas starka empiriska belägg som styrker detta i praktiken

Om man genomför brottsförebyggande åtgärder i ett bostadsområde blir effekten ofta att brottsligheten flyttar till ett annat område

Utbredd missuppfattning. Kriminalitet flyttar inte alltid ”runt hörnet” och verkar i vissa fall kunna minska brottsligheten i angränsande områden. För vissa brottstyper finns dock överflyttningseffekter såsom att säkerhet mot banker har medfört ökade rån mot värdetransporter. Vet inte helt var jag hört det tidigare men att rån mot guldhandlare också ökat av motsvarande orsak. Svårt för banker att ta ansvar för att säkra upp andras byggnader dock och kanske inte en helt enkel fråga.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för att förebygga att invånarna utsätts för brott

Nej, men ett ansvar för att den som har utsatts för brott och närstående ska få hjälp och stöd.

Människor känner sig allt mera otrygga i sina bostadsområden

Nationella trygghetsundersökningen från Brå visar att andelen av den vuxna befolkningen i Sverige som uppger att de känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen i området där de bor har minskat från 21 procent 2006 till 15 procent 2013. Fortfarande är det dock många kvinnor som inte går ut ensamma på kvällen i sitt närområde.

Den så kallade ”rädsloparadoxen” säger alltså att de som har minst risk att utsättas för brott är de som samtidigt minst sannolikt går ut ensamma på kvällen, med bland annat äldre människor som ett exempel. Jag tänker dock att det är svårt med hönan och ägget för detta – vardagliga rutinaktiviteter är starkt förknippade med utsatthet. De som är försiktiga med att vistas inom det offentliga rummet kommer av naturliga skäl inte att utsättas av brott inom denna plats. Dessutom vore konsekvenserna sannolikt betydligt värre för utsatta grupper som väljer att stanna hemma.

Det är dyrt att förebygga brott

Tryggare Sverige förklarar kostnader och det är förstås givet att det krävs att investera pengar för att helt enkelt spara pengar med brottsförebyggande arbete som kräver långsiktighet.

Det dödliga våldet ökar

Tryggare Sverige tar upp intressant statistik enligt detta:

En granskning av antalet anmälningar avseende dödligt våld visar att det under perioden 1990–2000 årligen begicks i genomsnitt knappt 100 fall av dödligt våld. Motsvarande siffra för de senaste tio åren (2004–2013) är cirka 90 fall. De senaste fem åren har det i genomsnitt begåtts drygt 80 fall av dödligt våld årligen. Majoriteten av det dödliga våldet sker i något av storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne och cirka 70 procent av offren är män. I sammanhanget ska noteras att stora framsteg har skett inom akutsjukvården, vilket innebär att många fler personer överlever efter ett våldsbrott idag jämfört med för 10 år sedan.

I det trygghetsskapande arbetet är det viktigt att skilja på upplevd och faktisk trygghet

Under många år har såväl poliser som lokala brottsförebyggare ofta talat om ”faktisk” och ”upplevd” trygghet. Låt oss en gång för alla konstatera att det inte finns något som ”faktisk” trygghet. Trygghet är per definition en subjektiv känsla och därmed en (individuell) upplevelse.

Helt enkelt viktigt att skilja på begreppen här.

Trygghet (kopplat till brott) är detsamma som individens upplevelse av sin egen säkerhet, medan säkerhet (kopplat till brott) handlar om den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar.

Det är polisen som ensam måste komma till rätta med den organiserade brottsligheten

Enligt Brottsförebyggande rådet m.fl. handlar lösningarna till stor del om att arbeta med situationella åtgärder för att göra det svårare för organiserad brottslighet att verka. Viktiga delar i detta sammanhang är att öka risken att åka fast vid brott, reducera vinsten med brottsligheten samt minska provokationer och utrymmet för olika ursäkter att vara involverad i kriminalitet.

Jag hade önskat en ökad diskussion om lagstiftning kring straffskärpning vid delaktighet i brottslig organsiation eller vid deltagande. Ett område jag kan hoppas att jag hittar mer information om senare.

Invandringen har lett till en våg av kriminalitet

Det viktigaste här är att ta hänsyn till faktorer som utbildning, inkomst och bostadssegregation under barndomen. Tryggare Sverige förklarar att då försvinner brottsgapet helt för kvinnor
och till mycket stor del för män. Socioekonomisk status är ett viktigt begrepp i sammanhanget.

Det är viktigt att lyfta goda exempel för att stimulera arbetet med att minska brottsligheten

De beskriver det som ”ett vanligt förekommande åtgärdsförslag i den politiska retorikens verktygslåda” och förklarar att det är en åtgärd som hittills inte i någon nämnvärd utsträckning bidragit till en positiv utveckling av det brottsförebyggande arbetet.

En viktig åtgärd för att minska brottsligheten är förbättrad samverkan

På samma vis som med att lyfta fram goda exempel så riskerar tal om samverkan att bli retorik utan innehåll. Allas ansvar kan även bli ”ingens ansvar”.

Brottsoffer vill att gärningspersonen ska straffas hårt

Denna är intressant – hårdare straff brukar motiveras med upprättelsen för brottsoffret eftersom den avskräckande effekten oftast inte stöds av kriminologisk forskning.

En vanlig föreställning, som ofta reproduceras i media, är att brottsdrabbade (brottsoffer) vill att gärningspersonen ska straffas hårt. Både forskning och praktiska erfarenheter visar emellertid att personer som varit utsatta för brott inte verkar vara mer repressiva än folk i allmänhet.

En rimlig förklaring av ordet ”upprättelse” tycker jag mer angränsar till psykologin, att brottsoffret ska få möjlighet att återgå till samma känslomässiga ”system” som präglade tillvaron innan händelsen. Här handlar det om arbete av brottsoffermyndigheten och andra organisationer som inte nödvändigtvis tillhör rättskedjan. Hårdare straff verkar alltså inte påverka denna upplevelse nämnvärt.

Dokumentet finns på Newsdesk här.

Myter om våld

I en lite lättsammare ton finns även myter om våld på Kriminologen sedan bloggens tidigare dagar:

Läs också: Myter om våld

Kategorier:Brottslighet Taggar:

Göran Lambertz lurad?

Lambertz lurad till sitt engagemang i Fallet Quick?

Kan säkert stämma. Uppriktigt börjar jag bli rätt less på denna cirkus nu av trängda minnen hit och lurad Lambertz dit. Tills dess att Lambertz släppt sin bok ser jag egentligen inget nytt intressant kring detta ämne över huvud taget.

Känner mig ungefär som om det finns dubbelkanaler på radion.

Aftonbladet.se – Lurades Lambertz av en mördare?

Dubbelkanaler

Kategorier:Juridik Taggar:

Årets bästa deckare

DN listar årets 31 bästa deckare

För egen del är jag inte helt förtjust i historier som innehåller en lägre sanningshalt än Tomas Quicks fabuleranden. Dessutom beskriver de ofta ett rättssystem som mer liknar Ryssland under 30-talet.

Leif GW har tidigare sagt i sitt sommarprat att trots att ”verkligheten oftast överträffar dikten” finns det likväl vissa författare han gärna läser av som Åsa Larsson, Roslund & Hellström, Jens Lapidus och Håkan Nesser. Läs om Leif GW:s sommarprat finns här.

Men – varför inte låta sig bli uppslukad av en spännande historia om man väl skulle ha tid med detta? En sammanfattning av deckaråret kan vara intressant.

DN.se – Lotta Olsson: Här är årets 31 bästa deckare

Kategorier:Litteratur Taggar:

Carl Bildt utsatt för IT-bedrägerier

DN talar med expert inom IT-säkerhet

DN.se – Bedragare skickar mejl för Carl Bildts adress

Hur kommenterar jag detta? Konstaterar att Carl Bildt this city.

Kategorier:Nöje Taggar:

Charles Manson gifter sig…

…med en 26-åring

Manson är idag alltså 80 år och sitter inne för massmord. Han gifter sig med 26-åriga Elaine Burton som bedriver en fansida om Mason på internet där hon hävdar att han är oskyldig. Kändisskap leder väl till att det endast krävs en mycket liten promille av vrickade människor för att det ska finnas ett dussintal alternativ för dessa herrar om jag tillåts att spekulera i detta märkliga fenomen. Hon verkar dock följt honom länge sedan tidigare. Knappast att män är klokare i samma avseende när det kommer till kvinnliga förövare heller. GW har tidigare kommenterat intresset för brottslingar i ett avsnitt av Boston tea party som rimligtvis finns tillgängligt någonstans.

Om nyheten i media

DN.se – Massmördaren Charles Manson gifter sig

Videointervju på CNN som rekommenderas:
CNN.com – ’I am Charles Manson’s wife’

TMZ – ”I’m gonna have a killer wedding”

Kategorier:Brottslighet Taggar:

Brottsrummet om näthat

Brottsrummet erbjuder alltså fakta om brott för ungdomar, något som även en utbildad kriminolog nu trivts med att ta del av. Lättsamt och sammanfattat – en Metro-tidning om brott helt enkelt.

De förklarar att förolämpningar, förtal, hot och ofredande är vanliga brott på internet och beskriver dessa. Att de utförs på internet medför en juridisk osäkerhet.

Vad är olagligt?

Det är svårt att veta vad som olagligt och vad som bara är taskigt, eftersom det oftast beror på syftet eller situationen. Men man kan säga att folk får tycka vad de vill bara de inte bryter mot lagen eller är taskiga mot någon annan. Även jurister och andra sakkunniga är ofta osäkra på vad som gäller rent juridiskt. Få fall har kommit till prövning i domstol, men ett känt sådant fall är det så kallade instagrammålet.

Brottsrummet.se – Kränkningar, hot och trakasserier på nätet

Kategorier:Brottslighet Taggar: