Senaste inlägg

Författararkiv

Ny inriktning för Kriminologen?

Ny inriktning

Kriminologen har som bekant gått på lågvarv de senaste tre åren. Det eminenta kriminalmagasinet Paragraf täcker redan upp nischen för kriminalnyheter på internet. Kriminologen behöver en ny inriktning.

Jag önskar att styra denna hemsida till ett branschmagasin för utbildade kriminologer och kriminologistudenter. Fokus kommer att ligga på intervjuer med utbildade kriminologer på olika arbetsplatser och ett försök till att skapa ett sammanhang för dem som utbildat sig inom kriminologi. Kriminalnyheter och bokrecensioner kommer att finnas kvar separerat vid sidan om detta.

Har du något förslag på innehåll eller önskar att bidra? Kontakta mig.

Kategorier:Kriminologi Taggar:

”Därför bör Sverige tillåta bruk av narkotika” – debattartikel i SvD

Den svenska regeringen bör ställa sig frågan: ”Vad har staten i medborgarnas urin att göra?”

Kriminologiprofessorn Henrik Tham har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet om narkotikabruk – ett område där Sveriges lagstiftning förmodligen inte kommer att kunskapsbaseras inom överskådlig framtid. Tham lyfter fram att narkotikabruk inte längre är straffbart i Norge – den gripne ska ges vård och rehabilitering.

SvD.se – Därför bör Sverige tillåta bruk av narkotika

Leif GW om Anders Borg

Att hantera en bakfylla efter en blackout vid 49 års ålder lindras förmodligen inte av rubriker om ”fylleskandal” inom landets nyhetsrapportering. Ett informellt ”straff” som jag rentav misstänker att det överstiger allvarsamheten från de uppgifter som lämnats om kvällens händelser. Hur som helst – nu har Leif GW äntligen skrivit en krönika om denna händelse. En givet inlägg på Kriminologen som för tillfället på lågvarv – det första inlägget på 5 månader hade jag nog omöjligt kunna uppleva som mer passande. Läs artikeln!

GW till Borg

Hög tid att du rycker upp dig, Anders. Dina ekonomiska kunskaper och politiska insikter gick faktiskt inte förlorade i det ögonblick då du visade snorren och att få sina mänskliga tillkortakommanden beskrivna på det viset som du fick handlar inte om vad du faktiskt har gjort utan om din sociala och massmediala fallhöjd och att du inte är medlem av det journalistiska etablissemanget och därmed fredad från sådana beskrivningar. Jämfört med mig – i min krafts dagar – är du en usel amatör och mer tröst än så kan jag inte ge dig.

Expressen.se – Jämfört med mig – i min krafts daga – är Borg en usel amatör

Kategorier:Samhällsfrågor Taggar:

Vapnets väg genom NFC (tidigare SKL)

Den som förväntar sig att läsa om spårsäkring och det senaste inom kriminalteknik på ett kriminologiprogram blir snabbt besviken. Kanske upplever jag därför denna video från NFC som ett avslappnande avbrott med insyn i hederligt praktiskt arbete. Videon visar ”ett vapens väg genom NFC, från spårsäkring till provskjutning och dokumentation”. Av någon orsak ackompanjerad med hissmusik. Men tveklöst en fascinerande video.

Kategorier:Rättsväsende Taggar:

Kriminolog om dödligt våld mot Polis

Snabbnotis – sällan planerade brott

Uppsala Nya Tidning har pratat med kriminologen Rying som nämner att dödligt våld mot Polis är ovanligt och att det framförallt inte är planerade brott utan sker vid ingripanden.

– Mig veterligen finns det inget ”hämndmord” mot en polis

UNT.se – Kriminolog: Dödligt våld mot poliser aldrig planerat

Kategorier:Polisväsende Taggar:

Kriminolog om ökningen av mord

Mått på brottsnivån i stort?

Aftonbadet förklarar att 105 personer föll offer för dödligt våld i Sverige under förra året. År 2015 var siffran ännu högre – 112 personer. Under min utbildning fick vi lära oss att det sker omkring 100 mord per år där de flesta utförs med kniv. Sedan dess har siffrorna alltså gått ner med undantag för detta nuvarande trendbrott.

Det finns oftast ett mörkertal inom brottsstatistik – vissa brott blir inte anmälda och långt ifrån alla brott kommer med i statistiken. Dessutom förändras lagstiftningen kring vad som betraktas som brottslig gärning. Mord brukar nämnas som en möjlighet att tolka brottsnivåer över tid eftersom mörkertalet antas vara litet och lagen har nog inte förändrats nämnvärt över tid. Därför kan det ungefärligt tolkas som en måttstock på hur brottsligheten förändrats i helhet. I vetskap om inverkan från förbättringar inom medicinska framsteg.

Visar de senaste två åren av hög mordfrekvens en ökning av brottsligheten i stort? Det känns för knepigt för min del att bena ut. Men kriminologen Rying förklarar den senaste tidens mordstatistik på detta sätt:

Mikael Rying har en hypotes om att ”spritgenerationen” har dött ut. ”Fyllemorden” som var majoriteten på 1970- och 80-talen har minskat på grund av ändrade alkoholvanor.
Nu har i stället gangsterskjutningarna ökat kraftigt de senaste två åren. De kan förklara uppgången.

Ett ämne som förtjänar att återkomma till. Vad betyder nuvarande trendbrott? En artikel och video från brottscentralen med hög relevans för studiet av brottslighet i samhället.

Aftonbladet.se – Trendbrottet: Morden i Sverige ökar

Kategorier:Kriminologi Taggar:

Polisen och Malmö Högskola i nytt samarbete

Utvärderingsprojekt till studenter

Samarbete kriminologi och polisen
Jag brukar hävda att kriminologi är en ”teoretiskt tillämpad disciplin”. Ett egentligen ganska kasst skämt som däremot tyvärr är alltför sant. Jag har för egen del upplevt att det först var under mina masterstudier som jag fick en bra bild av vad som faktiskt skapar brottslighet – bland annat tack vare integrerade teorier som SAT som försöker skapa en helhetsbild av detta. Utan tvekan en knepig uppgift för kriminologin att ”bena ut” de olika riskfaktorer och prediktorer som finns för brottslighet och sedan söka kausalitet utefter de korrelationer som finns. Men tillräckligt med akademiskt trams nu.

Det har helt enkelt varit mycket svårt att förstå hur dessa kunskaper om vad som föranleder till brottslighet ska användas i praktiken. Efter att jag undersökt vad kriminologer arbetar med är det tydligt att till arbeten inom handläggning och utredning är det framförallt förmågan att faktiskt klara av en examen som är till hjälp. Alltså systematiken kring deadlines, arbete i projektform och förstås förmågan att ta in information. Mycket tveksamt däremot hur mycket innehållet från studierna kommer till hjälp över huvud taget.

Men – detta samarbete är naturligtvis ett sätt både för studenter att arbete med något av praktisk nytta och samtidigt ett sätt för Polisen att inhämta utvärderingar om exempelvis framgångsrika arbetsmetoder. En gemensam vinst alltså och det var nog länge sedan jag upplevde en sådan positiv nyhet för kriminologin i Sverige.

Utvärderingar och skapa kunskapsunderlag

Den överdrivet ”politiskt korrekt” orienterade kriminologen Mellgren kommenterar detta faktiskt mycket bra:

– Att arbeta praktiskt med de där frågorna är den bästa praktik studenterna kan få. De får väsentlig kunskap om polisarbetet redan under studietiden, vilket är en viktig förberedelse inför yrkeslivet, säger Carolin Mellgren, studierektor vid Institutionen för kriminologi.

Riktigt kul att höra. Kanske kriminologin kan komma till nytta som en pratiskt tillämpad disciplin?

Polisen.se – Polisen och Malmö högskola i nytt samarbete

Kategorier:Kriminologi, Studier Taggar:

Jerzy Sarnecki om Eskilstunakvinnan

Mest brottsbelastade kvinnan i Sverige?

– Om hon blir åtalad för alla brott som hon kan tänkas ha gjort sig skyldig till så blir hon nog en av de allra mest brottsbelastade kvinnorna, om inte rent av den mest belastade, i Sveriges moderna historia, säger Sarnecki.

VLT – Kriminolog: Då skriver 41-åringen in sig i svensk rättshistoria

Kategorier:Brottslighet Taggar: