Kriminologi - utvalda artiklar

  • Patrik och Börge podcast
    Patrik och Börge podcast - Sveriges bästa program om brottslighet?

Vapnets väg genom NFC (tidigare SKL)

Den som förväntar sig att läsa om spårsäkring och det senaste inom kriminalteknik på ett kriminologiprogram blir snabbt besviken. Kanske upplever jag därför denna video från NFC som ett avslappnande avbrott med insyn i hederligt praktiskt arbete. Videon visar ”ett vapens väg genom NFC, från spårsäkring till provskjutning och dokumentation”. Av någon orsak ackompanjerad med hissmusik. Men tveklöst en fascinerande video.

Kategorier:Rättsväsende Taggar:

Kriminolog om dödligt våld mot Polis

Snabbnotis – sällan planerade brott

Uppsala Nya Tidning har pratat med kriminologen Rying som nämner att dödligt våld mot Polis är ovanligt och att det framförallt inte är planerade brott utan sker vid ingripanden.

– Mig veterligen finns det inget ”hämndmord” mot en polis

UNT.se – Kriminolog: Dödligt våld mot poliser aldrig planerat

Kategorier:Polisväsende Taggar:

Kriminolog om ökningen av mord

Mått på brottsnivån i stort?

Aftonbadet förklarar att 105 personer föll offer för dödligt våld i Sverige under förra året. År 2015 var siffran ännu högre – 112 personer. Under min utbildning fick vi lära oss att det sker omkring 100 mord per år där de flesta utförs med kniv. Sedan dess har siffrorna alltså gått ner med undantag för detta nuvarande trendbrott.

Det finns oftast ett mörkertal inom brottsstatistik – vissa brott blir inte anmälda och långt ifrån alla brott kommer med i statistiken. Dessutom förändras lagstiftningen kring vad som betraktas som brottslig gärning. Mord brukar nämnas som en möjlighet att tolka brottsnivåer över tid eftersom mörkertalet antas vara litet och lagen har nog inte förändrats nämnvärt över tid. Därför kan det ungefärligt tolkas som en måttstock på hur brottsligheten förändrats i helhet. I vetskap om inverkan från förbättringar inom medicinska framsteg.

Visar de senaste två åren av hög mordfrekvens en ökning av brottsligheten i stort? Det känns för knepigt för min del att bena ut. Men kriminologen Rying förklarar den senaste tidens mordstatistik på detta sätt:

Mikael Rying har en hypotes om att ”spritgenerationen” har dött ut. ”Fyllemorden” som var majoriteten på 1970- och 80-talen har minskat på grund av ändrade alkoholvanor.
Nu har i stället gangsterskjutningarna ökat kraftigt de senaste två åren. De kan förklara uppgången.

Ett ämne som förtjänar att återkomma till. Vad betyder nuvarande trendbrott? En artikel och video från brottscentralen med hög relevans för studiet av brottslighet i samhället.

Aftonbladet.se – Trendbrottet: Morden i Sverige ökar

Kategorier:Kriminologi Taggar:

Polisen och Malmö Högskola i nytt samarbete

Utvärderingsprojekt till studenter

Samarbete kriminologi och polisen
Jag brukar hävda att kriminologi är en ”teoretiskt tillämpad disciplin”. Ett egentligen ganska kasst skämt som däremot tyvärr är alltför sant. Jag har för egen del upplevt att det först var under mina masterstudier som jag fick en bra bild av vad som faktiskt skapar brottslighet – bland annat tack vare integrerade teorier som SAT som försöker skapa en helhetsbild av detta. Utan tvekan en knepig uppgift för kriminologin att ”bena ut” de olika riskfaktorer och prediktorer som finns för brottslighet och sedan söka kausalitet utefter de korrelationer som finns. Men tillräckligt med akademiskt trams nu.

Det har helt enkelt varit mycket svårt att förstå hur dessa kunskaper om vad som föranleder till brottslighet ska användas i praktiken. Efter att jag undersökt vad kriminologer arbetar med är det tydligt att till arbeten inom handläggning och utredning är det framförallt förmågan att faktiskt klara av en examen som är till hjälp. Alltså systematiken kring deadlines, arbete i projektform och förstås förmågan att ta in information. Mycket tveksamt däremot hur mycket innehållet från studierna kommer till hjälp över huvud taget.

Men – detta samarbete är naturligtvis ett sätt både för studenter att arbete med något av praktisk nytta och samtidigt ett sätt för Polisen att inhämta utvärderingar om exempelvis framgångsrika arbetsmetoder. En gemensam vinst alltså och det var nog länge sedan jag upplevde en sådan positiv nyhet för kriminologin i Sverige.

Utvärderingar och skapa kunskapsunderlag

Den överdrivet ”politiskt korrekt” orienterade kriminologen Mellgren kommenterar detta faktiskt mycket bra:

– Att arbeta praktiskt med de där frågorna är den bästa praktik studenterna kan få. De får väsentlig kunskap om polisarbetet redan under studietiden, vilket är en viktig förberedelse inför yrkeslivet, säger Carolin Mellgren, studierektor vid Institutionen för kriminologi.

Riktigt kul att höra. Kanske kriminologin kan komma till nytta som en pratiskt tillämpad disciplin?

Polisen.se – Polisen och Malmö högskola i nytt samarbete

Kategorier:Kriminologi, Studier Taggar:

Jerzy Sarnecki om Eskilstunakvinnan

Mest brottsbelastade kvinnan i Sverige?

– Om hon blir åtalad för alla brott som hon kan tänkas ha gjort sig skyldig till så blir hon nog en av de allra mest brottsbelastade kvinnorna, om inte rent av den mest belastade, i Sveriges moderna historia, säger Sarnecki.

VLT – Kriminolog: Då skriver 41-åringen in sig i svensk rättshistoria

Kategorier:Brottslighet Taggar:

Kriminologen Gerell om bilbränder

Hårdare straff möjligtvis verkningslöst

Regeringen önskar som bekant hårdare straff för bilbränder. Forskaren Manne Gerell föreslår större polisnärvaro till P4 Göteborg och eventuellt så kallade ”jourdomstolar” med snabbare hantering för ungdomar. Även att öka övervakning med polis eller kameraövervakning och att långsiktigt skapa förtroende i utsatta områden och informera om brandsäkerhet.

P4 Göteborg – Kriminolog tror inte på hårdare straff för bilbränder

Kommentar

Mannes egna blogg ”Kriminologiska funderingar” finns här och det är bara att glädjas åt att han får mer utrymme i medierna. Kör hårt Manne Banan!

Kriminologen.se tillbaka?

Detta är för övrigt första inlägget på Kriminologen sedan april… 2005. Är Kriminologen möjligtvis tillbaka?

Gör som tvätt – häng!

Kategorier:Kriminologi Taggar:

Quickologi: Quickileaks

Läran om Quickcirkusen, eller vad nu Lambertz avser med titeln för sin nya bok, har fått ett tillskott från tidningen Filter. I en serie på tre delar ger de ut olika dokument från Quickutredningen.

Filter – Quickileaks, del I

Kategorier:Kriminologi Taggar:

Tomas Quickologi

Leif GW kommenterar Göran Lambertz nya bok ”Quickologi” i Expressen.

– Karln är kliniskt knäpp
  

Johan Ronge skriver på Expressen. Lambertz bok släpps idag. Säkerligen rökarlitteratur – har jag tid så återkommer jag med recension.

Kategorier:Juridik Taggar: